REKRUTACJA 2018

 

Szanowni Rodzice,

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Sokołowie Podlaskim - uwzględniając postanowienia przepisów: ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. Nr 59), zarządzenia Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego… Nr 21/2018, informuje o nowych zasadach rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019. 

[list dyrektora szkoły do rodziców - format *pdf] 

[formularz zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej - dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły - format *pdf] 

[wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej - dla dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły - format *pdf]

[OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA I UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO SZKOŁY]