NASZ SAMORZĄD SZKOLNY

 

 

ZARZĄD SAMORZĄDU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
PRZEWODNICZĄCY  MIKOŁAJ ŻUREK - KL. VIIB
WICEPRZEWODNICZĄCA KATARZYNA ŚRODA - KL. VIA
SEKRETARZ KACPER GAŁAGUZ - KL. VIIA
SKARBNIK BARTOSZ CZACZKOWSKI - KL. VIC
OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU SZKOLNEGO

Anna Czajka, Robert Jaszczuk

Sekcje Samorządu Szkolnego
Komisja rewizyjna
Przewodnicząca: Sandra Hardej 
Członek: Filip Bartosiak 
Członek: Jan Janista 
 
Sekcja kulturalna: Urszula Pikalska, Karina Jagiełło, Bartosz Kalicki, Jan Janista, Gabriela Zielińska, Igor Grabowski, Julia Kuc, Natalia Pieńkowska, Natalia Jańczuk, Gabriela Dymkowska, Karolina Grzeszek

Sekcja porządkowa: Agata Wielogórska, Mikołaj Izdebski, Mateusz Pikalski, Filip Bartosiak, Tomasz Rogowski, Natalia Joniuk, Katarzyna Środa, Igor Tarkowski, Kacper Czaczkowski, Kacper Gałaguz, Ewa Pasek

Sekcja wolontariatu uczniowskiego: Emilia Specjalska, Oliwia Lipka, Julia Połosa, Zuzanna Skibniewska, Jagoda Bazylczuk, Maria Zakrzewska, Aleksandra Paczóska, Weronika Lech, Bartosz Czaczkowski, Zuzanna Sekuła, Mikołaj Żurek

Odpowiedzialni za losowanie "Szczęśliwego numerka": Ewa Pasek, Karolina Grzeszek